Wat is RT en wanneer schakel je een Remedial Teacher in?

RT is de afkorting van Remedial Teaching, wat herstellend leren betekent. Dit wordt gegeven door een Remedial Teacher en betekent letterlijk: ‘een leraar die verbetert.’

Soms lukt het een kind niet om de leerstof eigen te maken. Ondanks de inzet van uw kind, u als ouder(s) en de leerkracht. Hierdoor ontstaat een leerachterstand. Dit is het juiste moment om een Remedial Teacher in te schakelen. In een volle klas is het niet altijd mogelijk om optimaal hulp te bieden, vandaar
dat externe hulp een goede aanvulling kan zijn. Remedial Teaching wordt dus gegeven aan kinderen, waarbij het leren niet loopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken. Dit is iets anders dan bijles, waarbij de leerstof nog een keer wordt herhaald.

De Remedial Teacher neemt een didactisch onderzoek af en kijkt waar de problemen zitten, wat het kind nodig heeft en op welke manier het leert. Op die manier kan de begeleiding zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van het kind. Vervolgens wordt er een handelingsplan met concrete doelen opgesteld en kan de begeleiding starten.  Maatwerk is hierin belangrijk, passend bij de leerbehoeften van uw kind.

A frustrated, upset child, or child with learning difficulties.

Doel

Het uiteindelijke doel is dat uw kind zelfstandig de leertaken in de klas kan hervatten. Uw kind leert passende leerstrategieën en/of vaardigheden. Daarnaast doet uw kind succeservaringen op, waardoor hij meer zelfvertrouwen en een betere motivatie krijgt.

RT In het kort:


• individuele begeleiding (in kleine groepjes komt ook voor)
• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
• doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
• ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven