kinderen

Voor kinderen en hun ouders                                  

Praktijk WegWijs begeleidt kinderen tot en met 16 jaar bij leerproblemen, leerstoornissen en leerachterstanden.

Behandelingsmogelijkheden:

 • Technisch lezen (dyslexie)
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (dyscalculie)
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Woordenschat en Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Schrijven
 • Concentratie en werkhouding
 • CITO-trainingen
 • Studievaardigheden: leren leren, taakaanpak, leren samenvatten/mindmappen, leren plannen, enz.
 • Huiswerkbegeleiding

Echter iedere hulpvraag kan gesteld worden. Samen bekijken we dan welke hulp nodig is en of deze door RT-Praktijk WegWijs geboden kan worden.

Er kan gekozen worden voor de volgende locaties:

 • Tijdens schooltijd op de school van uw kind. De school dient hier dan wel akkoord mee te gaan.
 • Bij Praktijk WegWijs (tijdens of na schooltijd).

Voor scholen

RT-Praktijk WegWijs biedt tevens externe Remedial Teaching voor scholen. U kunt hierbij denken aan:

 • Ondersteuning voor individuele leerlingen met extra begeleidingsbehoeften (met een PGB/LGF).
 • Een groepje leerlingen begeleiden met leerachterstanden of leerproblemen. Denk bijvoorbeeld aan een traject van acht weken om het leesniveau op peil te brengen.

Wilt u weten wat Praktijk WegWijs voor uw school kan betekenen? Bel of mail dan gerust voor meer informatie!