Stap 1: Intakegesprek                                                               

Een gesprek met ouder(s) en kind, waarin de hulpvraag naar voren komt. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de leerkracht van de basisschool. Wanneer ouders hier toestemming voor geven, wordt er besproken hoe er contact wordt opgenomen.

Stap 2: Contact met de leerkracht

Dit kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk.

Stap 3: Diagnostisch onderzoek (1 sessie)

Om precies te bepalen waar de leerbehoefte van uw kind ligt, wordt er indien nodig door Praktijk WegWijs één of meerdere diagnostische toetsen afgenomen om een nauwkeurig beeld te krijgen van het niveau van het kind.

Stap 4: Handelingsplan

Praktijk WegWijs stelt een handelingsplan op met concrete doelen voor de komende behandelingssperiode.

Stap 5: Behandeling (10 sessies)

Een behandeling wordt aangegaan voor een periode van 12 weken, afhankelijk van het handelingsplan. Gedurende deze periode wordt er doelgericht en intensief met het kind gewerkt. Motivatie, plezier en het opdoen van succeservaringen staan voorop tijdens de sessies. Kinderen krijgen daarom een gevarieerd aanbod en er wordt veel met uitdagende spelvormen gewerkt. De methodes die WegWijs gebruikt zijn op effectiviteit onderzocht, waar mogelijk wetenschappelijk en altijd vanuit ervaring van meerdere collega’s.

Huiswerk

Eén maal per week ondersteuning is niet voldoende om maximaal resultaat te halen. Het is belangrijk dat de lesstof regelmatig kort herhaald wordt. Daarom wordt er huiswerk meegegeven aan het kind. Dit huiswerk is wel vaak in spelvorm, zodat het kind er wel plezier in heeft. In een logboek, dat mee naar huis gaat, wordt bijgehouden waaraan is gewerkt en wat het huiswerk is.

Stap 6: Evaluatie met kind en ouders (2 sessies)

Tijdens de laatste sessie worden toetsen afgenomen om te beoordelen of het kind de doelen behaald heeft.

Hierna vindt er een evaluatiegesprek plaats met ouders en het kind. Indien wenselijk wordt ook de school erbij betrokken.