Ik ben Annemarie van Dijk-Pouwer, remedial teacher met een eigen praktijk in Veere (Walcheren). Naast remedial teacher en ervaren leerkracht ben ik moeder van twee dochters. Samen met mijn man en twee dochters wonen we met veel plezier in Veere, waar ik ook mijn praktijk aan huis heb!

Nadat ik de PABO (HZ Vlissingen) had afgerond, wilde ik me graag nog meer verdiepen in de begeleiding van kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Daarom ben ik de opleiding Remedial Teaching (Fontys Tilburg) gaan volgen. Nadat ik afgestudeerd was, kon ik op mijn stageschool in Tilburg blijven werken. Ik heb daar ervaring opgedaan in het geven van RT en als groepsleerkracht in de groepen 1,2 en 3. Tevens was ik daar stagecoördinator en begeleidde/coachte ik stagiaires.

Toen ik mijn man leerde kennen, wilde ik weer graag terug naar Zeeland. Er kwam een vacature op mijn oude stageschool in Middelburg en daar werd ik aangenomen voor groepsleerkracht van groep 1-2. Op die school ben ik nog steeds werkzaam als leerkracht en ben daar tevens onderbouwcoördinator. In de afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in de groepen 4, 5, 6 en 7. Naast mijn baan als groepsleerkracht heb ik deze praktijk opgestart. Ik hoop met deze praktijk kinderen de juiste hulp te kunnen bieden en hen weer wegwijs te maken in de leerstof!